Provozní řád kempu

 1. Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany a ubytovací jednotky (Tiny Housy), chatky, pokoje na společné budově v areálu kempu, jejímž provozovatelem je společnost DAMA LU s.r.o., ičo: 17617898.
 2. Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempu. Každá osoba, která poruší Provozní řád kempu, bude z areálu kempu vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána minimální částka 1000, – Kč nebo dle skutečné výše. 
 3. Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování nebo vstupem hostů do restaurace areálu kempu, vzniká povinnost dodržování tohoto Provozního řádu. 
 4. V prostoru kempu se může ubytovat pouze host (občan), který se řádně přihlásí na baru umístěném v restauraci. Při vjezdu do areálu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování dle ceníku. Každý ubytovaný ve stanu nebo karavanu (auto) obdrží evidenční číslo a řádné označení, které viditelně připevní na stan či vozidlo (karavan) z důvodu stálé kontroly. 
 5. Užívání kempu je povoleno pouze hostům, kteří neprojevují známky vážného infekčního onemocnění nebo jim nařízena karanténa. 
 6. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je ubytování zajišťováno od 14 hodin a hosté jsou povinni opustit ubytovací jednotku nebo prostor pro stany a karavany nejpozději v den skončení pobytu do 10 hodin. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je povinen ubytovateli uhradit ubytování i na tento den. Hosté platí za ubytování předem. 
 7. Správce přiděluje hostům prostor pro stanování nebo stání karavanu dle objednávky nebo dohody. 
 8. Při odjezdu z areálu je host povinen vrátit klíče od ubytovací jednotky na bar v restauraci. Minimální cena za ztrátu či poškození klíče je 200,- Kč.
 9. Při ukončení pobytu v ubytovacích jednotkách (Tiny house) musí host zhasnout světla, uzavřít vodovodní kohouty, zavřít okna a dveře. Klíče předat správci kempu. Ten zároveň převezme ubytovací jednotku a zkontroluje její stav. 
 10. V ubytovací jednotce nesmí být bez souhlasu správce přemísťován nábytek a jiná zařízení. Nesmí být prováděny zásahy do rozvodů plynu a elektrické instalace. Ubytovatel je oprávněn udělit pokutu za nedovolenou manipulaci či případné poškození vybavení jednotek.
 11. U ubytovacích jednotkách je zakázáno využívání lůžek bez lůžkovin pod pokutou od 200,- Kč.
 12. Ubytovaní v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany a parkovat vozidla mohou pouze v prostorách k tomu určených.
 13. Hosté jsou povinni vyhazovat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Odpad není dovoleno v areálu kempu nikam ukládat, pálit v ohni nebo odhazovat do řeky. 
 14. Mytí nádobí je povoleno pouze v Tiny Housech a venkovních dřezech vedle umývárny. 
 15. Hosté jsou povinni dodržovat zásady chování v kempu a dodržovat protipožární vyhlášku kempu.
 16. Host má právo využívat veškeré zařízení své ubytovací jednotky a služeb kempu dle domluvy. 
 17. V době od 22 hodin do 7 hodin je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních a společenských akcí je možné po dohodě se správcem kempu upravit dobu nočního klidu.
 18. Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je v celém kempu zakázáno. 
 19. Z bezpečnostních důvodů není povoleno zanechávat děti bez dozoru dospělých v prostorách kempu.

Online rezervace

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Vybraná hodnota: 0

Nevíte, kudy k nám?

Kontakt

ADRESA
RS Radost
285 23 Vlastějovice

PROVOZOVATEL: DAMA LU s.r.o.

TELEFON
+420 777 251 002
+420 770 651 065

E-MAIL
frmada@seznam.cz

IČO 17617898

© 2024 | radostsazava.cz | created by radostsazava.cz